2021 අයවැය එළැඹෙන 17වැනි අගහරුවාදා

0
125
Budeget_2021_Sri_Lanka

2021 සඳහා වන අයවැය එළැඹෙන 17වැනි අගහරුවාදා පස්වරු 1.40ට පාර් ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් මෙවර අයවැය විවාදය දින 21ක් පැවැත්වීමටත් අද (11) පැවැති පාර් ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී තීරණය කෙරිණි.


මේ අතර 13 වැනි සිකුරාදා විපක්ෂය විසින් ඉල්ලා ඇති විශේෂ කල්තැබීමේ විවාදයක් සඳහා අවස්ථාව ලබාදීමට ද එම කමිටුවේදී තීරණය කර ඇත.

මේ අනුව හෙට සහ අනිද්දා (12 සහ 13) දින දෙකෙහිම පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන අතර 2020 සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.


පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන විට සභාවේ අසුන් පැනවීම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුව සිදුකිරීමටද නියමිත බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි පවසයි.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here