20 වන ව්‍යවස්තා සංහෝධනය සම්බන්ධයෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය

0
60
Mahinda_rajapakse

විසි වෙනි සංශෝධනයෙන් විගණකාධිපතිවරයාගේ බලතල කප්පාදු වෙන බවට  විපක්‍ෂය ගෙන යන ප්‍රචාරය

විසි වන සංශෝධනයෙන් විගණකාධිපතිවරයාගේ බලතල කප්පාදු වෙන බවට විපක්‍ෂය විසින් සමාජය තුළ දුර්මතයක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කරමින් සිටි. විගණකාධිපතිවරයා සම්බන්ධ ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිපාදන ජනතාවගේ අවධානයට යොමු වන්නේ කලාතුරකිනි. එම නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් දුර්මත ප්‍රචාරය කිරීම විපක්‍ෂයට පහසු කාර්යක් වී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් පවත්නා ප්‍රධානම දුර්මතය වන්නේ 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් විගණන කොමිසමක් ඇති කළ බවත්, 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් එය අහෝසි කිරීමට යන බවත්ය. 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් විගණන කොමිසමක් ඇති කළේ නැත. 19 වැනි සංශෝධනයෙන් ඇති කළේ හුදෙක්ම විගණන ‘සේවා’ කොමිසමක් පමණි. මේ විගණන සේවා කොමිසමෙන් කිසිදු විගණන කටයුත්තක් සිදු වන්නේ නැත. එමඟින් කෙරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය විගණන සේවයට අයත් සාමාජිකයන්ගේ පත්කරීම්, උසස් කිරීම්, මාරු කිරීම්, විනය පාලනය කිරීම් වැනි කටයුතුය. සාමාන්‍යයෙන් රජයේ සේවකයන් සම්බන්ධ එවැනි කටයුතු සිදු කරන්නේ රාජ්‍ය සේවා කොමිසමය. විගණන සේවා කොමිසමක් ඇති කිරීමෙන් සිදු වූයේ රාජ්‍ය සේවා කොමිසම මඟින් කෙරෙන කර්තව්‍යයක් ඉටු කිරීම සඳහා තවත් එවැනිම කොමිසමක් ඇති කිරීම පමණි.

20 වෙනි සංශෝධනයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයත්, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයත් විගණකාධිපතිවරයාගේ වපසරියෙන් ඉවත් කිරීමට නියමිත බව විපක්‍ෂය ගෙන යන තවත් බොරු ප්‍රචාරයකි. 1978 ව්‍යවස්ථාවේ ආරම්භයේ සිටම හැමදාමත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයත් පැවතියේ විගණකාධිපතිවරයාගේ වපසරිය තුළය. 19 වෙනි සංශෝධනයට පෙර පැවති 154(1) වගන්තියේ “සියලු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු” යන වදන තුළට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයත් ඇතුළත් විය. මේවා කවදත් රජයේ දෙපාර්තමේන්තු හැටියට රජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ ලැයිස්තුගත කර තිබුණු ආයතනයන්ය. මේ ආයතන දෙක පමණක් නොව හිටපු ජනාධිපතිවරුන් වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යන කාර්යාලයද වෙනම දෙපාර්තමේනතුවක් ලෙස සැළකුණි. මේ සියලුම ආයතන කවදත් විගණනය කළේ විගණකාධිපතිවරයාය.

19 වෙනි සංශෝධනයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයත් 154(1) වගන්තිය තුළ නම් වශයෙන් සඳහන් කිරීමෙන් කිසිදු අලුත් දෙයක් සිදුවූයේ නැත. එම ආයතන දෙකම නම් වශයෙන් වෙන වෙනම සඳහන් සඳහන් නොවුවත් 1978 ව්‍යවස්ථාව ආරම්භයේ සිටම තිබුණේ විගණකාධිපතිවරයාගේ වපසරිය තුළය. 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් 154(1)

වගන්තියට කළ මෙවන් ඊනියා ‘වෙනස්කම්’ වෙනුවට 1978 ව්‍යවස්ථාව ආරම්භයේ සිටම පැවති වගන්තිය 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් නැවත ස්ථාපිත කළ විට ඒ යටතේද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයත් රජයේ දෙපාර්තමේන්තු හැටියට විගණකාධිපතිවරයාගේ අධීක්‍ෂණය යටතේ දිගටම පවතී. පසුගිය දශක ගණනාව පුරාම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයත් විගණනය කර තිබෙන්නේද විගණකාධිපතිවරයා මිස පුද්ගලික විගණන සමාගම් නොවේ.

රජයේ අයිතිය යටතේ පවතින සමාගම් විගණකාධිපතිවරයාගේ වපසරියෙන් ඉවත් කරන බව 20 වෙනි සංශෝධනය ගැන ප්‍රචාරය කෙරෙන තවත් දුර්මතයකි. රාජ්‍ය සංස්ථා හා රජයේ අයිතිය යටතේ පවතින සමාගම් (එනම්, කොටස් 50% කට වඩා රජයට අයත් සමාගම්) විගණන කටයුතු පාලනය වන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(2) වගන්තිය යටතේය. 154(2) වගන්තියට අනුව විෂයභාර ඇමතිවරයාට තමන් යටතේ පවතින රාජ්‍ය සංස්ථාවක හෝ රජයට අයත් සමාගමක විගණන කටයුතු සුදුසුකම් ලැබූ වෙනත් විගණන සමාගමකට පැවරිය හැක. නමුත් එසේ කිරීමට පෙර එයට අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් ඇමතිවරයාගේ එකඟත්වය ලබාගත යුතු අතර විගණකාධිපතිවරයාගෙන්ද ඒ ගැන විමසා බැලිය යුතුය. ඒ ආකාරයට විෂය භාර ඇමතිවරයා විසින් රජයට අයත් සමාගමක විගණන කටයුතු වෙනත් විගණන සමාගමකට පැවරීමෙන් පසු විගණකාධිපතිවරයාට එම විගණන සමාගමට කරන ලිඛිත දැණුම් දිමකින් පසුව අදාල රාජ්‍ය සංස්ථාවේ හෝ රජයට අයත් සමාගමේ විගණන කටයුතු විගණකාධිපතිවරයාගේ අධීක්‍ෂණය යටතේ සිදු කළ යුතු බවට නියම කිරීමට බලය ඇත.

Call Now 0717 93 82 93

1978 ව්‍යවස්ථාවේ ආරම්භයේ සිටම තිබුණු 154(2) වගන්තියේ මෙකී අන්තර්ගතය 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් වෙනස් වූයේ නැත. මෙහි අන්තර්ගතයට 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් වෙනසක් සිදුවන්නෙත් නැත. එම නිසා 154(2) වගන්තියේ අන්තර්ගතය 1978 ව්‍යවස්ථාවේ ආරම්භයේ සිටම එක ලෙස පැවතුන බවත් ඉදිරියටත් එසේම පවතින බවත් කිව හැක. මේ නිසා 50% ට වඩා රජයට අයත් සමාගම් විගණකාධිපතිවරයාගේ අධීක්‍ෂණයෙන් ඉවත් කිරීමට නියමිත බවට ගෙන යන ප්‍රචාරය අමූලික බොරුවකි.

විගණකාධිපතිවරයා විය යුත්තේ ‘සුදුසුකම් ලැබූ විගණකවරයකු’ බවට 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් නියම කොට තිබෙන බවත්, 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් 19 වෙනි සංශෝධනයට කලින් තිබූ 153(1) වගන්තිය නැවත ස්ථාපිත කිරීම හේතුවෙන් ඒ සුදුසුකම් අවශ්‍යතාවය ඉවත් වෙන නිසා 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් පසු සුදුසුකම් නැති පුද්ගලයෙකු වුවත් විගණකාධිපති ධූරයට පත්කළ හැකි බවට විපක්‍ෂය තවත් බොරු ප්‍රචාරයක් ගෙන යමින් සිටී. රටක ව්‍යවස්ථාවක් ලියන්නේ එය කියවන අයට ව්‍යවහාර ඥාණය තිබෙනවාය යන පූර්ව උපකල්පනය මතය. නීතිපතිවරයා හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර වරයෙකු හැටියට පත් කළ යුත්තේ නීතිඥයෙකු යැයි ව්‍යවස්ථාවේ කොතනකවත් සඳහන් වන්නේත් නැත. නමුත් නීතිපති, විගණකාධිපති හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාර හැටියට හැමවිටම පත්වන්නේ අදාල විෂය ගැන අධ්‍යාපන හා වෘත්තීමය සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයන් පමණි. එසේ නැතිව එවැනි ධූරවල වැඩ කළ නොහැක.

20 වෙනි සංශෝධනයෙන් කෙරෙන්නේ විගණකාධිපතිවරයා සම්බන්ධ වගන්ති වලට 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් ඇති කළ වෙනස්කම් අහෝසි කොට 19 වෙනි සංශෝධනයට පෙර ව්‍යවස්ථාවේ තිබුණු වගන්ති එලෙසම නැවත ස්ථාපිත කිරීම පමණි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මේ වගන්ති ගැන බොහෝ අයට අවබෝධයක් නැතිය යන උපකල්පනය මත විපක්‍ෂයේ උදවිය ජනතාව මුලා කිරීමේ අරමුණින් කිසිදු පැකිළීමකින් තොරව දිව අගට එන හැම බොරුවක්ම කියමින් සිටී. කරුණු හරි හැටි අවබෝධ කරගෙන විපක්‍ෂයේ මේ දුෂ්ඨ උත්සාහය පරාජය කිරීම අප කාගෙත් යුතුකමකි.

මහින්ද රාජපක්‍ෂ
අග්‍රාමාත්‍ය

The allegation that the 20th Amendment seeks to reduce the powers of the Auditor General

The opposition has been trying to propagate the idea that the Auditor General’s powers would be reduced by the proposed 20th Amendment. It’s seldom that the Constitutional
provisions regarding the Auditor General comes to the attention of the public. This has made it easier for the opposition to propagate various falsehoods in this connection.

One of the false claims being made is that the 19th Amendment set up an Audit Commission and that the 20th Amendment seeks to abolish it. What the 19th Amendment made
provision for was not an Audit Commission but only an Audit Service Commission. The Audit Service Commission does not carry out any auditing functions. It handles matters
like the appointment, promotion, transfer and disciplinary control of members of the State Audit Service. Usually such matters pertaining to government servants are dealt with by
the Public Service Commission. All that the creation of the Audit Service Commission achieved was to set up yet another Commission to do the work that was being done by the
Public Service Commission.

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Another false claim being made by the opposition is that the 20th Amendment seeks to remove the Presidential Secretariat and the Office of the Prime Minister from the purview of
the Auditor General. From the very inception of the 1978 Constitution, the Presidential Secretariat and the Prime Minister’s Office have been under the purview of the Auditor
General. The phrase “all departments of government” in Article 154(1) of the pre-19th Amendment Constitution brought the Presidential Secretariat and the Prime Minister’s Office
under the purview of the Auditor General. These institutions were always listed as government departments in the Government Financial Regulations. Quite apart from these two
institutions, even the Office of Former Presidents is listed as a seperate government department and all these institutions were always audited by the Auditor General.

The inclusion of the Presidential Secretariat and the Office of the Prime Minister by name in Article 154(1), by the 19th Amendment did not achieve anything new. Even though they
may have not been specifically mentioned by name, from the very inception of the 1978 Constitution, the Presidential Secretariat and Prime Ministers Office had always been under
the purview of the Auditor General. Even after the 20th Amendment reinstates the old article 154(1) which existed from the inception of the 1978 Constitution, in place of the so
called ‘changes’ made by the 19th Amendment, the Presidential Secretariat and the Prime Minister’s Office will continue to remain within the purview of the Auditor General. Over
the past decades, it’s the Auditor General who audited the Presidential Secretariat and the Prime Minister’s Office and not some private audit firm

Another falsehood that’s being propagated is that state owned companies will be removed from the purview of the Auditor General by the 20th Amendment. The auditing of state
corporations and state owned companies (i.e. companies in which the state owns more than 50% of the shares) comes under Article 154(2) of the Constitution. Under the
provisions of Article 154(2), the minister in charge of the subject can assign the auditing of a state corporation or a state owned company to a qualified audit firm. However before
doing so, he is mandatorily required to obtain the concurrence of the Finance Minister and also to consult the Auditor General. After the minister in charge of the subject assigns
the auditing of a state corporation or a state owned company to an audit firm in this manner, the Auditor General can issue a written notice to that audit firm informing them that he
proposes to utilize their services for the performance and discharge of the Auditor-General’s duties in relation to that state corporation or state owned company, and thereupon that
audit firm is mandatorily required to act under the direction and control of the Auditor-General.

The content of Article 154(2) which existed from the inception of the 1978 Constitution, was not changed by the 19th Amendment. The content of Article 154(2) will not change
under the 20th Amendment either. Therefore it can be said that the content of Article 154(2) has remained the same from the inception of the 1978 Constitution and will continue to
remain so in the future as well. Hence the claim that state owned companies are to be taken out of the purview of the Auditor General, is a complete falsehood.

It is also being claimed by opposition propagandists that the 19th Amendment had stipulated that the Auditor General should be a ‘qualified auditor’ and that when the 20th
Amendment reinstates the old pre-19th Amendment Article 153(1) this qualification requirement will be dropped and hence, after the 20th Amendment is passed, even an
unqualified person can be appointed as Auditor General. Constitutions are written on the assumption that those reading it will have basic common sense. The Constitution does not
state anywhere that the person appointed as Attorney General or as a Supreme Court judge has to be a qualified lawyer. But those appointed as Attorney General, Auditor General
or a Supreme Court judge will always have the required educational and professional qualifications without which they cannot function in those positions.

All that the 20th Amendment seeks to do is to replace the changes made to the provisions relating to the Auditor General by the 19th Amendment with the provisions that existed
before the 19th Amendment. The opposition has been unhesitatingly uttering every lie that comes to mind with regard to this matter because of the confidence that most people
would not be familiar with these obscure provisions of the Constitution. Its our duty to understand the facts of the matter and to defeat the unprincipled attempt being made by the
opposition to mislead the people.

Mahinda Rajapaksa
Prime Minister

මෙවැනි පුවත්  ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා  අපගේ f.b පිටුව like    කර  තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here