05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද | Grade 5 scholarship exams today

0
116
exam

දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව පිළිබඳ පූර්ණ අවධානය යොමු කරමින් මෙවර 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ. ඒ අනුව විභාග මධ්‍යස්ථානවල සෞඛ්‍යාරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බව ද මෙහිදී ප‍්‍රකාශ කෙරුණා. මෙවර 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඉදිරිපත් වන විභාග අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ 31,694 ක්. විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,936 කදී එම විභාගය පැවැත්වෙනවා. 

Nearly 332,000 candidates sat for the Grade 5 scholarship examination which commenced this morning at 2,936 centers throughout the island.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here