හෝටලයක් හදන්න ඇල්ලේ වනාන්තරයක් ඩෝසර් කරයි

0
60
ella

Sri Lanka News Today: ඇල්ල රාවණා ඇල්ල අතර නිතර අධික ලෙස නාය යෑමට ලක්වෙන 16 කණුව ප්‍රදේශයේ කිරිදි ඔය නිමිනයේ හෝටලයක් ඉදි කිරීමට යැයි කියමින් විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් මේ දින වල ඩෝසර් කරන බව ගම්වාසීහු පවසති.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ දී ඇල්ල වැල්ලවාය මාර් ගයේ ඇල්ල 16 කණුව ප්‍රදේශයේ දි රාවණා  කදුවැටිය නාය යෑමට ලක්වීමෙන් මාසයක් තිස්සේ පාර වසා තිබූ ප්‍රදේශයට පහළින් මෙම හෝටලය ඉදිකිරීමට භූමිය ඩෝසර් කරන බව ගම්වාසීන් කියන අතර පුංචි සිරිපාදය ද මේ භුමියට ඉහළ කදු වැටියක පිහිටා තිබේ.

Green Card 1
මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Advertisement
Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here