සෙංකොට්ටං …..පොඩිනා……

0
84
young-girl-531252_640

රිදිවිට ගම් තුලානේ හිඳිනා

පිපුණු සඳ මල සිනාසේ සොඳිනා

කුලවතානෝ ශ්වේත සළු උනනා

සඳ දියට වැද කිළිටිවුනි පොඩිනා

අතින් සේදුනු පව ගලා යනවා

සිතින් නවතා යළි උලා එනවා

හදින් බිඳි කිළි සළු සොයා යනවා

දුක පොරෝගෙන හීන වැළලෙනවා

සනුහරේ නම්බුවට සිත දෙනවා

පපුතුරේ පිරි දුක උරා බොනවා

කැප කරපු හදවත බිඳී යනවා

හප කරපු සෙනෙහස දිරා යනවා

පෙත්තරේ ළඟ පැන්තොටේ සුදනා

නෙත් විලේ ඒ අනගි සුව විඳිනා

සිත් මලේ බැඳි වේරහැර දිලුනා

සෙං කොට්ටමේ කිළි රැඳී තව තිබුනා

ස්වර්ණ පන්හිඳ

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here