රුපියල් ලක්‍ෂ 170ක් ගෙවා අධිකරණ අමාත්‍යංශය අසාධාරණයි – විජිත හේරත්

0
175

දැනටමත් බේරුම්කරණයට ගත් කාර්යාලය පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. පුටුවක් 50,000යි. ඩෙකරේෂන්වලට ලක්ෂ 1000යි. එහෙම තියෙද්දී අධිකරණ අමාත්‍යංශයට තවත් මාසික කුලිය ලක්ෂ 170ක් ගෙවන්න යනවා..පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුකල සම්පූර්ණ කතාව පහතින්

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here