‘රාජ්‍ය පාලනය’ පිළිබඳව චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය එක්ක ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සම්මන්ත්‍රණයක්

0
77
Sri Lanka News

Sri Lanka News Today: චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ‘රාජ්‍ය පාලනය’ පිළිබඳව ඒකාබද්ධ සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වා ඇත. ක්‍රීඩා ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ ටිව්ටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් මෙම සම්මන්ත්‍රණය පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය කර ඇති අතර එමගින් ආණ්ඩුකරණය පිළිබඳ අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට හැකි වීම තමා ලද ගෞරවයක් බව එහි සඳහන් කර තිබේ.

මෙම සම්මන්ත්‍රණයට කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සත්කාරකත්වය සපයා ඇත. දේශපාලන මට්ටමින් සහ මහජන මට්ටමින් ආයතනික සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරීම මෙම සම්මන්ත්‍රණයේ අරමුණ වූ බව ක්‍රී ඇමැතිවරයා සිය ටිව්ටර් පණිවුඩයේ සඳහන් කර තිබේ. තරුණ නායකත්වය වෙනුවෙන් මෙම සම්මන්ත්‍රණය ඔස්සේ අත්දැකීම් රැස් කෙරුණු බවත් ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයා සිය ටිව්ටර් ගිණුමට එක්කර ඇති ඡායාරූපවලට අනුව මෙම විශේෂ සම්මන්ත්‍රණයට කථානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන, ඇමැතිවරුන් වන මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්, රමේෂ් පතිරණ, ෂෙහාන් සේමසිංහ සහ දිලුම් අමුණුගම ඇතුළු පිරිසක් එක්ව තිබේ.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Green Card 1
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Advertisement
Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here