ප‍්‍රංශය සහ ජර්මනිය මාසයකට වසා තබයි.

0
153
france_and_Germany

බලවත් යුරෝපීය රාජ්‍යයන් දෙකක් වන ප‍්‍රංශය සහ ජර්මනිය, මාසයක කාලයක් සදහා වසා තැබීමට එරට රාජ්‍ය නායකයන් තීරණය තිබේ.

කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වීම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ යෑම මෙම තීරණයට හේතුවයි. ඒ අනුව, ප‍්‍රංශය සිකුරාදා සිට සති හතරක කාලයක් සදහා වසා තබන අතර, අත්‍යවශ්‍ය සේවා සපයන්නන් සහ වෛද්‍යමය අවශ්‍යතා සදහා හැර, අන් අයට සංචරණය තහනම් වේ.

ජර්මනිය, එළැඹෙන සදුදා සිට සති හතරක කාලයක් දක්වා වසා තැබීමට නියමිත ය.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here