තෙල් සංස්ථාව කෝටි 34000ක් ණය කාරයෙක් – අනුර කුමාර දිසානායක .

0
93
anura kumara

මෙරට තෙල් සංස්ථාව සහ විදුලි බල මණ්ඩලය  දිගින් දිගටම පාඩු ලබන ආයතන බවට පත්වී ඇති බවත් එය අර්ථියට දැඩි බරක් බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක අය වැය විවාදයට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කර සිටියා . 

අමාත්‍ය  ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා  සම්බන්දයෙන්  චරිත සහතිකයක්  ලබාදීමටත්  ඔහු සිය කථාව තුලදී සිදු කර්නනු ලැබුවා. 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක විසින් සිදුකරනු ලැබූ සම්පුර්ණ  කථාව  පහතින් 

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here