‘ගූගල් ලූන්’ ව්‍යාපෘතිය කඩාකප්පල් කළේ හිටපු ජනාධිපති

0
90

ශ්‍රී ලංකාව පුරාම අන්තර්ජාල පහසුකම් සැපයීම සඳහා ‘4-ජී’ තාක්‍ෂණය සැපයීමට අවස්ථාව උදාකරගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වූ  ‘ගූගල් ලූන්’ ව්‍යාපෘතිය හිටපු ජනාධිපතිවරයා කඩාකප්පල් කළ බවත් එහි පළවිපාක මේ වන විට දරුවන් අත්විදින බවත් ජාතික සමඟි බලවේගය පක්‍ෂයේ මන්ත්‍රී හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඊයේ (23) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ 2021 වර්ෂයේ අය වැය විවාදයට එක්වෙමින් හිටපු ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යවරයා සිදුකල සම්පුර්ණ කථාව ඇතුලත් වීඩියෝව පහතින් දැක්වේ.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here