කොරෝනා අසාදිත පුද්ගලයකු නිසා ගාල්ල ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය වසාදමයි | Galle Main Post Office shut after customer tests positive

0
104
Galle_post_office

සේවාවක් ලබාගැනීම සදහා පැමිණි පුද්ගලයකුට COVID -19 ආසාදනය වී තිබීම නිසා ගාල්ල ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය වසා දමා ඇත. 

තැපැල් කාර්යාලය තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් උපදෙස් දී ඇති බව තැපැල් මාස්ටර් ජෙනරාල් රංජිත් ආරියරත්න මහතා පැවසීය. 

ඔක්තෝබර් 19 වන දින තැපැල් කාර්යාලයට පැමිණි පුද්ගලයකුට COVID -19 ආසාදනය ඇති බව ඔහු පැවසීය.  

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විෂබීජ නාශක ක්‍රියාවලිය අද තැපැල් කාර්යාලයේදී සිදු කෙරිණි. 

තැපැල් කාර්යාලය නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් හෙට ලබා ගන්නා බව ඔහු පැවසීය.

The Galle Main Post Office has been shut after a customer tested positive for the coronavirus.

Post Master General Ranjith Ariyaratne said that health authorities had advised that steps be taken to close the post office temporarily.

He said that a customer who had visited the post office on 19th October had tested positive for the coronavirus.

As a result the disinfection process was being carried out at the post office today.

He said that the advise of the health authorities will be sought tomorrow on reopening the post office.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Advertisement
Call Now 0717 93 82 93

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here