කෙරවලපිටිය LNG බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් නොවැම්බර් මස තෙවන සතියේ

0
69
LNG-power_plant_kelawarapitiya

Sri Lanka News Today: කෙරවලපිටිය LNG බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් නොවැම්බර් මස තෙවන සතියේ ආරම්භ කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

එහි සභාපති විජිත හේරත් මහතා සඳහන් කළේ, මෙගාවොට් 300 ක විදුලි ධාරිතාවක් එමගින් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කිරීමට නියමිත බවයි.

වසර දෙකක කාලයක් තුළ බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300 කි.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here