කාන්තාවකට අමානුෂිකව පහරදුන් පුද්ගලයාට වහාම දඩුවම් දෙන්න – විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස

0
94
Sri Lanka News Today: රජයේ රැකියා ස්ථානයකදී එහි සේවිකාවකට, එක්තරා පුද්ගලයෙක් පහරදෙමින් පීඩාවට පත් කරන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුළ සංසරණය වෙමින් පවතී.
මෙම බිහිසුණු සාපරාධී ක්‍රියාව සියලු දෙනා විසින් දැඩි ලෙස හෙළා දැකිය යුතු අතර මෙම ක්‍රියාව සිදුකළ පුද්ගලයාට එරෙහිව කඩිනම් හා දැඩි දඬුවම් ලබා දෙන ලෙස මම රජයෙන් තරයේ ඉල්ලා සිටිමි.
එමෙන්ම එවැනි ක්‍රියාවන්ට දඬුවම් ලබා දෙන නීති ශක්තිමත් කළ යුතු අතර රැකියා ස්ථානයේ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම්, සුරක්ෂිතභාවය සහ සුභසාධනය වඩා හොඳින් ආරක්ෂා කළ යුතුය. යනුවෙන් විපක්‍ෂ  නායක සජිත් ප්‍රේමදාස  මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා . . 

සම්පුර්ණ වීඩියෝව පහතින් දැක්වේ. 

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here