අවුරුදු 2500ක්‌ පැරණි මිනී පෙට්ටි 59ක්‌ ඊජිප්තුව විවෘත කරයි.

0
50
ijipth

අවුරුදු 2500ක්‌ සීල් කර වසා තිබූ ඉපැරණි මිනී පෙට්ටි 59ක්‌ ඊජිප්තු පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් විවෘත කර ඇත.

 මෙම මිනී පෙට්ටි සිල් කර තැබීමට හේතුව කුමක්ද යන්න තවමත් නිශ්චිතව දැන ගැනීමට නොහැකි වුවද, විශ්ලේෂකයන්ට අනුව ඉපැරැණි වසංගතයකින් මිය යන ලද ඊජිප්තු මිනිසුන්ගේ ශරීර මෙම මිනී පෙට්ටි තුළ තිබිය හැකි බව අවධාරණය කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් ඊජිප්තු නිලධාරීන් මාධ්‍යට ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරමින් පවසා ඇත්තේ, මෙම මිනී පෙට්ටි විවෘත කිරීමට පෙර පූර්ව ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවය. මෙම මිනී පෙට්ටිවලින් බොහොමයක් ඉපැරණි ඊජිප්තියානු පූජකවරුන්ගේ සහ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ මල සිරුරු (Mummies) බව මේ වන විට තහවුරු වී ඇත.

තවද කැණීම් කටයුතුවලදී වටිනා ගල්වලින් ආවරණය කරන ලද Nefertum දෙවියන්ගේ කැටයම් කරන ලද ලෝකඩ පිළිමයක් සහ Saqqara Necropolis ප්‍රදේශයට අධිපති Ptah-Soker ප්‍රධාන දෙවියන්ගේ ප්‍රතිමා 28 ක්‌ සොයා ගෙන ඇත.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here