අද සිට බලාත්මක අයවැය යෝජනා

0
80
budget

මුදල් අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ , රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්තිකයින්ට නිවාස මිලදී ගැනීම සඳහා සහන පොලියක් යටතේ රුපියල් කෝටියක් දක්වා ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් අද සිට ක්‍රියාත්මක බවයි.

සියයට 6 යි දශම 25 ක පොලී අනුපාතයක් යටතේ රාජ්‍ය බැංකු හරහා ලබාදෙන මෙම ණය මුදල ගෙවා අවසන් කිරීමට වසර 25 ක කාලයක් හිමිවෙයි.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අර්ධ නාගරික හා නාගරික ප්‍රදේශවල ඉදි කෙරෙන නිවාස යෝජනාක්‍රමවලින් නිවසක් මිලදී ගැනීමට මෙමගින් ඔවුන්ට අවස්ථාව හිමිවන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ය.

මේ අතර රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ විදුලිබිල අඩු කිරීමේ අරමුණින් සුර්යබල උත්පාදන කට්ටල සවි කිරීම සඳහා අඩු පොලී ණය යෝජනා ක්‍රමයක්ද අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.

මේ යටතේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට ද ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ , සියයට 4 ක සහන පොලියට ලබාදෙන මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය මගින් සුර්යබල උත්පාදන කට්ටල සවි කිරීම මගින් අමතර ආදායමක් ද ලබාගත හැකි බවයි.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here